เตาทอดแก๊สอ่างคู่ 12 ลิตร
รุ่น ZL72

You are here: