เตาทอดแก๊สอ่างเดี่ยว 6 ลิตร
รุ่น ZL71

You are here: