เตาทอดไฟฟ้าอ่างคู่ 12 ลิตร
รุ่น ZL82A

You are here: