เตาทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว 6 ลิตร
รุ่น ZL81A

You are here: